Komunikat jakości wody

 

                                                               Komunikat jakości wody

Kryta pływalnia w budynku Afrodyta Spa & Wellnes Rresort ul. Grunwaldzka 46 w Ośnie Lubuskim informuje, iż w dniu 08.04.2019  , zostały przeprowadzone badania laboratoryjne przez firmę SGS Polska Spółka z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej administratora krytej pływalni nad jakością wody.

Badania wody przeprowadzone z następujących punktów:

  • Woda wprowadzana do niecki basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny ( jacuzzi)
  • Woda w niecce basenowej
  • Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji ( do jacuzzi)
  • Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji ( do niecki basenowej)

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

( Dz. U. 2015 poz. 2016)

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close